Vaimauga West District_Upolu

This Plan incorporates the Faipule District of Vaimauga West (Mulinu’u/Sogi/Savalalo/Fugalei/Saleufi, Vaimea/Aai o Fiti, Alamagoto, Apia, Togafuafua/Matafele/Tufuiopa, Taufusi, Lalovaea/Lalovaea Sasae/Palisi, Malifa/Motootua/Leufisa, Tanugamanono, Nafanua/Setema Fou, Papaloloa/Tanumaleko, Papauta/Loimata o Apaula, Vailima, Avele/Vaoala/Tiapapata, Matautu-tai/Matautu-uta, Vaiala, Vaipuna/Levili, Faatoia/Vini/Maagao, Magiagi, Moata’a, Vaivase, Toomatagi).

The village representatives participated in the preparation of this CIM Plan in partnership with the Government of Samoa.

Additonal Information

Field Value
mimetype application/pdf
filesize 6.73 MB
timestamp Mon, 09/26/2022 - 13:00
Source URL http://www.mnre.gov.ws